CHALLENGE COURSE - en utfordring for hele deg!
7. februar 2005

Challenge Course - Uvdal CampingChallenge Course er satt sammen av en rekke elementer som kan brukes til å få grupper til å jobbe bedre i team, utvikle bedre kommunikasjon innen gruppa, så vel som personlig utvikling.

 

Utbyttet av et Challenge Course innebærer økt innsikt i:

  • Kommunikasjon
  • Beslutningstagning
  • Konfliktløsning
  • Ledelse
  • Tillit
  • Individuelt ansvar
  • Gruppeprosesser

I tillegg gir Challenge Course deg

  • Økt selvtillit
  • Fysiske utfordringer
  • Og så er det MORO!

Challenge Course er et forholdsvis nytt konsept i Europa. Det er mange som tilbyr teambuilding og aktiviteter som ligner på det Challenge Course har. Ideen bak Challenge Course tok form på åttitallet i USA da man ønsket å få militære grupper til å bli dynamiske og samkjørte enheter på en så rask måte som mulig. Det ble klart at å gjøre aktiviteter sammen var ikke nok. Det som ble viktigere for å knytte gruppen sammen var å finne årsaken til at øvelsene ble utført på den ene eller andre måten.
Etter hver øvelse/oppgave går en "facilitator" (veileder) gjennom det som skjedde, utfordrer alle til å tenke over hvorfor de tok den rollen de gjorde, hvordan gruppen løste oppgaven, hva som frusterte og hva som fungerte.

TRUST (tillit) er et gjennomgangstema i Challenge Course. Challenge Course konseptet kan også brukes i forbindelse med andre aktiviteter som f eks fjellvandring, klatring, ridning/horsemanship, ski for å nevne noen. Alt avhengig av alder, interesse, bakgrunn osv til deltagerne.

Challenge Course vil vi jobbe kontinuerlig med å utvikle. Følg med på våre hjemmesider og ta kontakt for nærmere informasjon og priser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3632 Uvdal, Tlf. 32743108, mob 99228210, E-post: aud@uvdalresort.no .

eXTReMe Tracker