Kreativ Mestring
7. februar 2005

Kreativ Mestring er en fellesbetegnelse på en rekke aktiviterer der vi utfordrer både gruppen og enkeltindividet. Vi har blant annet bygget en hinderløype etter modell fra Challenge Course / Ropes Course som er meget utbredt i USA

 

Se video fra Challenge Course

 

 

CHALLENGE COURSE - en utfordring for hele deg!

Challenge Course - Uvdal CampingChallenge Course er satt sammen av en rekke elementer som kan brukes til å få grupper til å jobbe bedre i team, utvikle bedre kommunikasjon innen gruppa, så vel som personlig utvikling

 

 

Utbyttet av et Challenge Course innebærer økt innsikt i:

  • Kommunikasjon
  • Beslutningstagning
  • Konfliktløsning
  • Ledelse
  • Tillit
  • Individuelt ansvar
  • Gruppeprosesser

I tillegg gir Challenge Course deg

  • Økt selvtillit
  • Fysiske utfordringer
  • Og så er det MORO!

Challenge Course er et forholdsvis nytt konsept i Europa. Det er mange som tilbyr teambuilding og aktiviteter som ligner på det Challenge Course har. Ideen bak Challenge Course tok form på åttitallet i USA da man ønsket å få militære grupper til å bli dynamiske og samkjørte enheter på en så rask måte som mulig. Det ble klart at å gjøre aktiviteter sammen var ikke nok. Det som ble viktigere for å knytte gruppen sammen var å finne årsaken til at øvelsene ble utført på den ene eller andre måten.
Etter hver øvelse/oppgave går en "facilitator" (veileder) gjennom det som skjedde, utfordrer alle til å tenke over hvorfor de tok den rollen de gjorde, hvordan gruppen løste oppgaven, hva som frusterte og hva som fungerte.

TRUST (tillit) er et gjennomgangstema i Challenge Course. Challenge Course konseptet kan også brukes i forbindelse med andre aktiviteter som f eks fjellvandring, klatring, ridning/horsemanship, ski for å nevne noen. Alt avhengig av alder, interesse, bakgrunn osv til deltagerne.

Challenge Course vil vi jobbe kontinuerlig med å utvikle. Følg med på våre hjemmesider og ta kontakt for nærmere informasjon og priser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video fra Challenge Course

 


3632 Uvdal, Tlf. 32743108, mob 99228210, E-post: aud@uvdalresort.no .

eXTReMe Tracker